[Swe-Clarin News] Nyhetsbrev september 2015

Caspar Jordan caspar.jordan at snd.gu.se
Thu Oct 1 12:09:19 CEST 2015


Hej!

Här kommer Swe-Clarins nyhetsbrev för september. Nyhetsbrevet finns som 
vanligt också tillgängligt via sweclarin.se.

Med vänliga hälsningar,

Samordningsgruppen


CASPAR JORDAN
Datasamordnare humaniora

SND Svensk Nationell Datatjänst
Bohusgatan 15
Box 330 405 30 Göteborg
Tel: 031 786 2754
www.snd.gu.se <http://www.snd.gu.se/>

Fakturaadress: Göteborgs universitet SND Box 1023 831 29 Östersund
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sweclarin.se/pipermail/news_lists.sweclarin.se/attachments/20151001/7a35c074/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2015-09-Newsletter.pdf
Type: application/pdf
Size: 273882 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.sweclarin.se/pipermail/news_lists.sweclarin.se/attachments/20151001/7a35c074/attachment-0004.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2015-09-Newsletter-print.pdf
Type: application/pdf
Size: 656438 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.sweclarin.se/pipermail/news_lists.sweclarin.se/attachments/20151001/7a35c074/attachment-0005.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2015-09-Nyhetsbrev.pdf
Type: application/pdf
Size: 272758 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.sweclarin.se/pipermail/news_lists.sweclarin.se/attachments/20151001/7a35c074/attachment-0006.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2015-09-Nyhetsbrev-print.pdf
Type: application/pdf
Size: 671821 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.sweclarin.se/pipermail/news_lists.sweclarin.se/attachments/20151001/7a35c074/attachment-0007.pdf>


More information about the News mailing list